Bestyrelsen

Da Gribskov Skole er en selvejende institution, er den forældrevalgte bestyrelse skolens øverste myndighed imellem generalforsamlingerne.

Et ansvar kan aldrig påhvile et enkelt bestyrelsesmedlem, men vil altid påhvile den samlede bestyrelse.

Skolens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i april måned.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5 forældre.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar og det økonomiske ansvar.
Bestyrelsen ansætter skolens leder og øvrige personale.

Generalforsamlingen nedsætter en række udvalg, EDB, PR, vedligehold, fest og legepladsudvalg.

Herigennem har forældregruppen indflydelse på den daglige skolegang. Dog skal større beslutninger forlægges bestyrelsen, for endelig godkendelse. Dette grundet bestyrelsens ansvar.
Bestyrelsen skal arbejde ud fra de vedtagne beslutninger på generalforsamlingen og herigennem sørge for at de føres ud i livet.

Bestyrelsen skal have et tæt samarbejde med de ansatte på skolen, således at evt. problemer kan løses hurtigst muligt.
Bestyrelsen skal være lydhør overfor nye ideer eller tiltag som kan fremme skolen.