Forældrekreds

Skolen lægger vægt på at der er en aktiv forældrekreds, så forældrene kan få reel medindflydelse på skolens liv. Forældrekredsen udgøres af samtlige forældre som har elever på skolen.
Derudover kan man som forældre gøre sin indflydelse gældende i samarbejde med elever og lærere på forældremøder og ved forskellige arrangementer i løbet af året. 2 gange om året er der forældredage.

Det er en dage, hvor forældrene står for undervisningen. Dette gøres for at vores lærere kan fordybe sig i pædagogiskdebat og planlægning.

 Af aktiviteter fra tidligere forældredage kan nævnes; besøg på strand og i skov, dyr og insekter, 1.hjælp og besøg af Falck, ture til museer i lokalområdet, papirklip og maleri, mad over bål, bolchekogning m.m.

Forældreansvar.

Som forældre på en lilleskole har man accepteret et større ansvar for sit barn/sine børns trivsel og læring. Dette giver sig blandt andet udslag i, at man som forældre her har ansvar for at skolen modtager motiverede elever hver morgen. At man er den som indgyder børnene respekt for egne og andres værdier, det være sig ting eller følelser.

Skolen har brug for aktive forældre der vil være en del af skolens forskellige udvalg; vedligeholdelsesudvalg, festudvalg og trivselsudvalg.
Det forventes at forældre deltager aktivt på skolens 2 vedligeholdelsesdage. Det kan være at der skal males, ryddes op i haven, mindre ombygninger med meget mere. Det er hyggelige dage, hvor elever og forældre sammen med skolens pedel og leder “forskønner” skolen.