Lejrskoler på Gribskov Skole

Hvert år afholder vi lejrskoler på Gribskov Skole. Det er altid skønt og lærerigt både for børnene og for os lærere og pædagoger, at være af sted sammen og få nogle fælles oplevelser.
Lejrskolerne afvikles for det meste i l øbet af foråret, hvor der er masser at se og opleve i naturen.
Hold 3, hold 4 og hold 5 tager af sted klassevis, og hold 1 og 2 tager af sted sammen. Hold 3 tager hvert andet år på sejlads med vikingeskib og bor i vikingelejr ved Roskilde, hvert andet år på cykel-/hyttetur i 3 dage. Hold 4 gæster skidtevis Bornholm og Sønderjylland i 5 dage. Hold 5 er skiftevis på filmlejrskole på Station-Next og på studietur til London.
Før lejrskoleafviklingen holdes der et møde på skolen, hvor forældrene bliver informeret om, hvad der skal ske på lejrskolerne og relevante oplysninger om afgangs- og ankomsttider og andet i forbindelse med lejrskolen.

Forældrene bedes enten på mødet eller skriftligt at informere skolen om der er specielle hensyn, der skal tages i forhold til deres barn. Det kan være hensyn af medicinsk karakter, spisevaner, eller andet, der er vigtigt for de voksne at vide.

Postkort og breve beøver I ikke at skrive. Da børnene ikke er væk så længe ( i hold 1 og 2 er det tre dage) er det vores erfaring, at der er stor forskel på, om børnene får hilsner, og hvor mange hilsner de får. Hyggebamser osv. er derimod vigtige at huske at give børnene med på turen.  Når holdene er taget af sted og børnene har vinket farvel, er det de voksne på skolen, der har ansvaret for afviklingen af lejrskolen, indtil børnene er afhentet igen af forældrene. Sker der uheld med et barn, hvor de voksne skønner, at uheldet er af en sådan karakter, at hjemmet skal inddrages, kontaktes hjemmet. Derfra aftales så det videre forløb.

Hvis et barn ønsker at komme hjem, f.eks. på grund af hjemve, og de ansvarlige voksne på lejrskolen ikke vurderer, at de kan yde den tilstrækkelige hjælp for at berolige/trøste barnet, kontaktes hjemmet. Skønnes det, at forældrene skal komme til lejrskolen og afhente barnet, kan barnet ikke senere komme tilbage på det samme lejrskoleophold. I stedet opfordres alle til at opmuntre barnet;  sige at det var ”godt gået” at være væk fra hjemmet, og at det nok bliver endnu bedre næste år.
Begrundelsen for at skolen ikke modtager børn, der er blevet returneret til hjemmet i et lejrskoleophold er, at det bliver for vanskeligt at gennemføre det videre lejrskoleforløb.
Vi har rigtig gode erfaringer med vores lejrskoleophold, og lejrskoleopholdet er en vigtig del af skoleforløbet på Gribskov Skole. Vi ved, at mange skoler har sparet lejrskolerne væk, men for os er det vigtigt at være sammen med børnene i et lidt længere forløb end skoledagen rummer, at lære børnene at kende fra andre vinkler, og at børnene sammen får nogle oplevelser, de husker.