Skolens og undervisningens målsætninger

Vi lægger vægt på at børnene udvikler sig til hele mennesker. Der gives plads til at børnene udvikler sig fagligt, socialt, følelsesmæssigt og kreativt. Vi tror herved at børnene bedre bliver i stand til at imødegå fremtidens udfordringer. Vi bestræber os på at det daglige samvær er præget af åbenhed, samarbejde og gensidig respekt.

Vi lægger vægt på at hvert enkelt barn kan bevare sin  identitet og samtidig opøve et ansvar overfor sig selv og  andre. For at kunne forstå sig selv og sine medmennesker er det vigtigt at lære alle sider af sig selv at kende. Det er i samarbejdet og i behovet for hinanden at børn udvikler deres personlighed og deres medmenneskelighed.

Det er vigtige mål for os:

At eleverne igennem hele deres skoletid vedbliver at være nysgerrige overfor deres omverden og derved bevarer lysten til at lære nyt.

At eleverne bliver trygge og positive og fastholder lysten til at gå i skole.

At eleverne tør være sig selv og samtidig evner at vise respekt for og tage hensyn til andre elever.

At eleverne samarbejder og følger givne normer, og at eleverne lærer at tænke kritisk og komme frem med egne synspunkter.

Gribskov Skoles smukke beliggenhed midt i naturen giver mulighed for mangfoldige og forskelligartede aktiviteter, som igen giver viden om og respekt for vores omkringliggende miljø
samt øget indsigt i egen betydning for fællesskabet.

For at nå disse mål, er det vigtigt at alle medvirker til at skabe et skolemiljø, som kendetegnes ved varme, positiv interesse og engagement.

At lærere og elever sammen udvikler trivselsregler for arbejdet og for samværet på skolen og på de enkelte hold.

At alle medvirker til at opnå en ”vi-følelse” gennem mange fælles aktiviteter.

At lærerne fremmer elevernes tryghed ved mange samtaler om trivsel og kammeratskab på holdet og på skolen som helhed, og derigennem får eleverne til at føle sig delagtige i skolens aktiviteter og medindflydelse, – ting, begreber og følelser –som de vil være i stand til at tage med sig, når de forlader Gribskov Skole, og bruge aktivt i deres liv.