Samvær og ansvar

Undervisningen er ofte tilrettelagt i tværfaglige emner eller projekter. På det enkelte hold undervises eleverne samlet, gruppevis og individuelt, alt efter undervisningens indhold og elevernes modenhed. Vi stiller de samme faglige krav til eleverne som det øvrige skolesystem. Skolen følger folkeskolens faglige mål. Samtidig mener vi, at vi kan give eleverne en ekstra dimension med i bagagen, da vi på grund af skolens størrelse har mere plads til og synlighed for den enkelte elev, og dermed kan styrke eleven både fagligt og socialt.

På Gribskov Skole undervises eleverne i hold.

Hold 1 rummer børnehaveklasse og 1.klasse.

Hold 2 rummer 2.klasse og 3.klasse.

Hold 3 rummer 4.klasse og 5.klasse.

Hold 4 rummer 6.klasse og 7.klasse.

Hold 5 rummer 8.klasse og 9.klasse.

På Gribskov Skole skiftes man til at være den ”store” og den ”lille” på holdet. Det finder vi udvikler eleven alsidigt og skaber venskaber med børn der er både ældre og yngre end barnet selv. Fagligt giver det mulighed for at blive udfordret af nogen der er ældre end en selv eller få gentaget det der er svært med nogen der er yngre.

Det enkelte hold har i foråret lejrskole/hyttetur af 3 dages varighed. Endvidere arrangeres hvert år udflugter, ekskursioner og teaterbesøg, både for hele skolen og for de enkelte hold. Ligeledes udgør skolens traditionsrige fester en del af skolens liv.

Skolen råder over EDB-udstyr i hvert holdlokale, og vi lader EDB-undervisningen indgå i flest mulige sammenhænge i forbindelse med skolens fag. Skolen er tilsluttet internettet og skolernes sektornet, og har sin egen hjemmeside og e-mailadresse.