Skolens struktur

Gribskov Skole er en grundskole med elever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.
I skoleåret 2017/2018 er der indskrevet 108 elever.

Personale

Skoleleder
Malene Falck Bjerrum

Souschef
Lasse Mayn Østergaard

Sekretær
Jette Herluf.

Lærere
Lotte Lange
Kristian Falentin
Tanja Hollerup
Tina Dissing
Karin Lind
Stefan Holm
Laila Linde
Pernille Torm Pedersen
Naja Falck-Rasmussen
Jesper Andersen

SFO
Pia Klitgård (morgenåbner)
Malene Falck Bjerrum (morgen)
Helle Djurhuus (eftermiddag)
Madonna Namgaladze (eftermiddag)
Simon Vang Hansen (vikar og eftermiddag)
Jim Jensen (Eftermiddag)

Tilsynsførende
Geert Büttcher

Pedel
Signe Marker Schmidt

Sundhedsplejerske
Mette Lichtenberg

UU-vejleder
Jimmi Thorius

 

Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Henriette Ifanger

Næstformand
Pernille Jellinggaard

Medlemmer
Timme Henning
Christian Krogh-Rasmussen
Morten Seindal

1. suppleant

2.suppleant

 

Øvrige oplysninger

Pædagogisk/psykologisk rådgivning foregår efter indstilling til Gribskov Kommune PPR ved psykolog Per Henriksen.

Skolens ferieplan følger Gribskov Kommunes med enkelte undtagelser.

Mælkeordning. Skolen er tilmeldt Mejeriernes skolemælksordning.

Skolen er tilknyttet Gribskov Kommunes skolelæge og sundhedsplejerske.
Skoletandplejen er gratis.

Trafik, bus og tog fra Græsted, Helsinge og Hillerød.

Indmeldelse foregår efter aftale med skolen, og en elev er først optaget, når indmeldelsesgebyret på kr. 700,00 er betalt.

Skolepenge
Skolepenge for 0.-3.klasse er 1512,- kr i 12 måneder.
Skolepenge for 4.-8.klasse er 1641,- kr i 12 måneder.
Skolepenge for 9.klasse er 1790,- kr i 11 måneder.

Sfobetaling 0.-3-klasse er 700,- kr. i 12 måneder.
Sfobetaling 4.-5.klasse er 600,- kr. i 12 måneder.
Sfobetaling 6.-9-klasse er 300,- kr. i 12 måneder.

Skolepenge skal betales via PBS. Der ydes søskenderabat på 25%.
Friplads. Der er mulighed for at ansøge om delvis friplads efter gældende regler.

(Prisstigning årligt pr. 1. august)

Lærermøde og teammøde afholdes en gang ugentlig.

2 gange årligt afholder lærere Pædagogisk Dag, disse 2 fredage overtager forældrene undervisningen på alle 5 hold fra 8.15-14.00.

Bestyrelsesmøde afholdes 9-10 gange om året.

Forældremøder afholdes 4 gange om året for hold 1. For de større elever afholdes 2 forældremøder og 1 forældrekonsultation.